Bởi {0}
logo
Foshan Zhien Machinery Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Tự động VFFS Máy Đóng Gói/Tự Động Gói Đóng Gói Máy/Tự Động Máy Đóng Gói Trà/Tự Động PREMADE Túi Máy Đóng Gói/Cho Ăn tự động Đóng Gói Dòng
Multi-Language capability: Sample-based customizationFull customizationSupplier assessment procedures